Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


07.03.2008

Постанова № 34-ПО

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Полтавське ТУ


ПОСТАНОВА № 34-ПО

м.Полтава

2008-03-07

Я, Уповноважена особа Комісії – Валенко Олександр Анатолійович, начальник Полтавського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на підставі ст. 9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” у відношенні відкритого акціонерного товариства "Полтавський домобудівельний комбінат" (код ЄДРПОУ: 01270581; юридична адреса та місцезнаходження: 36034, м. Полтава, вул. Ливарна, 8; код міжміського телефонного зв’язку – 0532, тел./факс 66-88-77; р/р 26004000152001 АТ "Індексбанк", МФО 331661), -

ВСТАНОВИВ:

На підставі аналізу виконання виданих Уповноваженою особою Полтавського територіального управління ДКЦПФР розпоряджень про усунення порушень законодавства про цінні папери, встановлено, що відкритим акціонерним товариством "Полтавський домобудівельний комбінат" (у подальшому – Товариство) допущено порушення законодавства у сфері діяльності на ринку цінних паперів, а саме: ухилення від виконання виданого Уповноваженою особою Полтавського територіального управління ДКЦПФР розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 23 жовтня 2007 року № 84-ПО. Згідно зазначеного розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери Товариство повинно було в термін до 10 січня 2008 року видати всім акціонерам сертифікати акцій встановленого законодавством України зразку, та до 15 січня 2008 року поінформувати територіальне управління про виконання зазначеного розпорядження. 12.01.2008 року до Полтавського ТУ ДКЦПФР надійшов лист від Товариства (вх. №03/39 від 12.01.2008р.), в якому Товариство повідомляло що сертифікати акцій видавалися лише тим акціонерам, які звернулися до Товариства особисто. Разом з тим, документів що підтверджують виконання розпорядження № 84-ПО від 23 жовтня 2007 року, Товариство не надало. З метою з’ясування стану видачі сертифікатів акціонерам ВАТ "Полтавський домобудівельний комбінат", Полтавське ТУ ДКЦПФР 24 січня 2008 року направило лист (вих. №02/152 від 24.01.2008р.) Товариству з вимогою поінформувати про загальну кількість акціонерів, кількість акціонерів яким було видано сертифікати акцій, та повідомити чи доручало Товариство реєстратору здійснити видачу всім акціонерам сертифікати акцій. В листі також зазначалось про необхідність надання підтверджуючих документів. 07 лютого 2008 року, Полтавське територіальне управління ДКЦПФР отримало від Товариства лист (вх. №02/179 від 07.02.2008р.), який свідчив про те, що Товариство звернулось до реєстратора з проханням надати вищезазначену інформацію. На підставі аналізу інформації, наданої реєстратором Товариства - Полтавським головним регіональним управлінням ЗАТ КБ "Приватбанк" (вих. №02/151 від 24.01.2008р.) встановлено, що загальну кількість акціонерів Товариства складають 4952 особи, кількість акціонерів, яким було видано сертифікати акцій в період з 01.01.2007р. по 23.01.2008р. складає 31 особа. Аналогічна інформація була надана Товариством в листі №96-14 від 14.02.2008р. (вх. №02/237 від 15.02.2008р.). Таким чином, станом на 26.02.2008р. Товариство не видало всім акціонерам сертифікати акцій встановленого законодавством України зразку. Вищевикладене свідчить про ухилення Товариства від виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 23 жовтня 2007 року № 84-ПО, що є порушенням вимог п.10 ст.8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та за що передбачена відповідальність юридичної особи згідно ст. 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”. Постанову про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів, складену Уповноваженою особою ДКЦПФР – начальником контрольно-правового відділу та правозастосування Орел Т.В., було направлено Товариству рекомендованим листом №02/327 від 18.02.2008р. На підписання акту про правопорушення на ринку цінних паперів 32-ПО від 27 лютого 2008 року представник Товариства не з’явився. Акт про правопорушення на ринку цінних паперів 32-ПО від 27.02.2008р. направлено Товариству рекомендованим листом №02/385 від 27.02.2008р. разом з постановою про розгляд справи про правопорушення. 06 березня 2008 року від Товариства надійшов лист, згідно якого Товариство заперечує проти допущеного правопорушення та вважає, що якщо акціонери Товариства не бажають особисто отримувати сертифікати акцій, то ніхто не в змозі їх примусити це робити. Слід зазначити, що стаття 27 Закону України “Про господарські товариства” містить пряме зобов’язання емітента видати акціонерам сертифікати акцій не пізніше ніж через 6 місяців після реєстрації випуску акцій. Твердження ВАТ “Полтавський домобудівельний комбінат” щодо можливості отримання сертифіката акцій лише особисто акціонером чи його представником є помилковим, так як згідно п. 10.6 розділу III “Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів”, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 17.10.2006р. № 1000 в журналі обліку сертифікатів зазначається спосіб видачі сертифікату (особисто, за довіреністю, поштою). Крім того, протягом терміну виконання розпорядження та провадження справи про правопорушення Товариство не надало територіальному управлінню жодних документів, які б підтверджували вжиття заходів Товариством щодо видачі акціонерам сертифікатів акцій. Також, розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 23 жовтня 2007 року № 84-ПО не було оскаржено в судовому порядку та Товариство не зверталось з клопотанням до Уповноваженої особи, яка винесла вищевказане розпорядження, щодо перегляду розпорядження у відповідності до Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій. Представник Товариства на розгляд справи не з’явився. Згідно з п.1 р. VI Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням ДКЦПФР від 11.12.07 №2272 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12.02.08 за №120/14811, справу може бути розглянуто у разі відсутності керівника або представника Товариства. Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів відбувався за участю заступника начальника контрольно-правового відділу та правозастосування Оскоми І.В. Під час розгляду справи були виявлено обставини, що пом’якшують відповідальність Товариства, а саме: • відсутність скарг акціонерів Товариства. Обставинами, що обтяжують відповідальність Товариства, є: • у відношенні Товариства протягом року Уповноваженою особою Полтавського територіального управління ДКЦПФР була винесена Постанова про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 29.01.2008р. № 19-ПО. Вина Товариства у вчиненні вищезазначеного правопорушення встановлена повністю на підставі таких доказів: 1. Акт про правопорушення на ринку цінних паперів № 32-ПО від 27 лютого 2008 року. Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, п.1.4 р. XVII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням ДКЦПФР від 11.12.07 №2272 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12.02.08 за №120/14811, -

ПОСТАНОВИВ:

1. За ухилення від виконання розпорядження накласти на відкрите акціонерне товариство “Полтавський домобудівельний комбінат” стягнення у вигляді штрафу в розмірі 200 (двісті) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 3400 (три тисячі чотириста) гривень. 2. Суму штрафу протягом 15 днів перерахувати в доход Державного бюджету України на рахунок одержувача: код за ЄДРПОУ ВДК 34698804 УДК у Полтавській обл. на р/р 31115106700002 в управлінні Держказначейства у Полтавські й області, МФО 831019 (*; код ЄДРПОУ платника; 21081100;106). 3. Копію розрахункового документу, що підтверджує виконання цієї постанови, протягом 5 робочих днів направити до Полтавського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 45, к.108. 4. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду (господарського суду) у встановленому чинним законодавством порядку.