Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


06.06.2006

Постанова № 54-ПО

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Полтавське ТУ


ПОСТАНОВА № 54-ПО

м. Полтава

2006-06-06

Я, Уповноважена особа Комісії - Валенко Олександр Анатолійович, начальник Полтавського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на підставі ст.9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" у відношенні відкритого акціонерного товариства "Полтавський домобудівельний комбінат" (код ЄДРПОУ: 01270581, юридична адреса та місцезнаходження: 36034, м. Полтава, вул. Ливарна, 8; код міжміського телефонного зв`язку - (0532), тел. 668-877, 4-29-95; р/р 26005000256001 в філії ВАТ КБ "НАДРА", МФО 331809), -

ВСТАНОВИВ:

На підставі розгляду звернення акціонера (у подальшому - Товариство)..... (вх. №02-56/М-5 від 03.05.06), інформації Полтавського головного регіонального управління "Приватбанк" (вх.№ 02/1071 від 18.05.06 р.) та на підставі копій документів, наданих Товариством на вимогу Полтавського територіального управління (вх. №02-56/1011 від 15.05.06 р.), було встановлено, що відкрите акціонерне товариство "Полтавський домобудівельний комбінат" здійснює свою діяльність на ринку цінних паперів з порушенням вимог чинного законодавства, а саме: 1. Товариство несвоєчасно повідомило держателів іменних акцій про проведення загальних зборів акціонерів 03 червня 2006 року, що є порушенням вимог ст. 43 Закону України "Про господарські товариства" в частині персонального повідомлення акціонерів не менш як за 45 днів до скликання загальних зборів. 2.Товариство не повідомило всіх держателів іменних акцій персонально про проведення загальних зборів акціонерів 03 червня 2006 року, що є порушенням вимог ст. 43 Закону України "Про господарські товариства", Дані правопорушення кваліфікуються як порушення законодавства про цінні папери, за що передбачена відповідальність юридичної особи згідно з п. 5 ст. 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні". Постанову про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів, складену Уповноваженою особою ДКЦПФР - головним спеціалістом відділу корпоративних фінансів Острянсьхою Ю.А., було направлено Товариству рекомендованим листом № 02/732 від 19.05.2006 р. На підписання акту про правопорушення на ринку цінних паперів представник Товариства не з»явився та пояснень не надав. Акт про правопорушення на ринку цінних паперів №54-ПО від 29.05.2006р. направлено Товариству рекомендованим листом №02/768 від 29.05.2006р. разом з постановою про розгляд справи про правопорушення. 25 травня 2006 року від генерального директора Товариства надійшов лист (вх. № 02/1146), в якому зазначається, що Товариство у зв»язку з складним фінансовим становищем більшість держателів іменних акцій про проведення загальних зборів повідомляло простими листами. Але, слід зазначити, що в процесі розгляду вищезазначеної скарги Товариство надало територіальному управлінню підтвердження щодо персонального повідомлення про проведення зборів лише частини акціонерів. В процесі провадження справи про правопорушення Товариство жодних документів не надавало. Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів відбувався за участю представника Товариства Фисуна С.М. (довіреність №460/01 від 06.06.2006р.) та головного спеціаліста контрольно-правового відділу та правозастосування І.Оскоми. Під час розгляду справи було виявлено обставини, що обтяжують відповідальність Товариства, а саме: ■ наявність скарг акціонерів Товариства; ■ у відношенні Товариства протягом року Уповноваженою особою ДКЦПФР була винесена постанова про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів № 105-ПО від 12.08.2005 року. Обставинами, що пом"якшують відповідальність Товариства, є; Товариством було прийнято рішення про перенесення загальних зборів акціонерів з 03.06.2006р. на 22.07.2006р. Вина Товариства у вчиненні вищезазначеного правопорушення встановлена повністю на підставі таких доказів: 1.Акт про правопорушення на ринку цінних паперів № 54-ПО від 29 травня 2006 року.2. Скарга акціонера Товариства Мухи В.А. від 03.05.06. Враховуючи вищевикладене, на підставі п.5 ст.8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", п.18.5 Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених наказом Комісії від 09.01.97р. № 2 у редакції рішення Комісії від 13.02.2001р. №27, -

ПОСТАНОВИВ:

1.За порушення законодавства-про цінні папери внести у підношенні відкритого акціонерного товариства "Полтавський домобудівельний комбінат" письмове попередження. 2.Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду (господарського суду) у встановленому чинним законодавством порядку.