Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


12.08.2005

Постанова № 105-ПО

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Полтавське ТУ


ПОСТАНОВА № 105-ПО

м.Полтава

2005-08-12

Я, Уповноважена особа Комісії - Валенко Олександр Анатолійович, начальник Полтавського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на підставі ст.9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" у відношенні відкритого акціонерного товариства "Полтавський домобудівельний комбінат" (код ЄДРПОУ: 01270581; юридична адреса та місцезнаходження : 36034, м. Полтава, вул. Ливарна, буд.8; код міжміського телефонного зв'язку - 0532, тел./факс 66-88-77; р/р 26004000152001 в АТ "Індексбанк" , МФО 331661), -

ВСТАНОВИВ:

На підставі розгляду протоколу здійснення контролю за реєстрацією акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів відкритого акціонерного товариства "Полтавський домобудівельний комбінат" від 18 липня 2005 року встановлено, що відкрите акціонерне товариство "Полтавський домобудівельний комбінат" (у подальшому -Товариство) здійснює свою діяльність на ринку цінних паперів з порушенням вимог чинного законодавства, а саме: 1. Товариство отримало реєстр власників іменних цінних паперів у реєстратора, але фактично 18.07.2005р. члени мандатної комісії здійснювали реєстрацію акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів на підставі "Відомості реєстрації учасників загальних зборів акціонерів ВАТ "Полтавський домобудівельний комбінат" від 18.07.2005р.". При цьому в більшості випадків відповідність інформації, зафіксованої в паспортах акціонерів та їх представників, інформації , зазначеній в реєстрі не перевірялася. Це є порушенням вимог ст. 41 Закону України "Про господарські товариства" в частині необхідності здійснення реєстрації акціонерів згідно з реєстром. 2. Реєстрація представників фізичних осіб здійснювалася на підставі довіреностей, на яких засвідчено справжність підпису довірителя. При цьому самі довіреності посвідчені не були. Це є порушенням вимог ст. 41 Закону України "Про господарські товариства" в частині необхідності посвідчення довіреностей. 3. Представнику неповнолітніх акціонерів ....... та..........їх матері, було відмовлено у реєстрації для участі у загальних зборах по причині відсутності довіреностей. Це є порушенням вимог ст. 41 Закону України "Про господарські товариства" в частині реалізації неповнолітніми права участі у загальних зборах акціонерів. Дані правопорушення кваліфікуються як порушення законодавства про цінні папери, за що передбачена відповідальність юридичної особи у відповідності до ст. 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні". Постанову про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів, складену Уповноваженою особою ДКЦПФР - начальником контрольно-правового відділу та правозастосування Полтавського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Орел Т.В., було направлена Товариству рекомендованим листом № 02/1476 від 21.07.2005 р. На підписання акту про правопорушення на .ринку цінних паперів представник Товариства не з'явився та пояснень не надав. Акт про правопорушення на ринку цінних паперів №103-ПО від 01.08.2005 р. направлено Товариству рекомендованим листом № 02/1597 від 04.08.2005 р. разом з постановою про розгляд справи про правопорушення. 02 серпня 2005 року територіальним управлінням було отримано лист Товариства ¦ №01/415 від 29.07.05р. (вх. № 02/2417 від 02.08.2005р.), в якому Товариство повідомляло, що подало скаргу до суду на постанову від 21.07.05р. № 02/1476 про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів та на вимогу територіального управління від 21.07.2005р. № 02/1470. При цьому територіальне управління не отримувало позовної заяви, скарги або інших документів, які б підтверджували направлення скарги до судових органів. В територіальному управлінні також відсутня інформація щодо прийняття судом скарги Товариства до розгляду. 12 серпня 2005 року територіальним управлінням було отримано лист Товариства №01/479 від 12.08.2005р. (вх. 02/2505 від 12.08.05р.), в якому Товариство повторно повідомило про подання скарги до суду на постанову про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів від 21.07.2005р. № 02/1476 та на вимогу про надання документів від 21.07.2005р. № 02/1470. Тако># цим вищезазначеним листом було надано заперечення Товариства по справі про правопорушення на ринку цінних паперів. У даному запереченні Товариство зазначило, що всі "порушення", які зазначені у протоколі контролю за реєстрацією акціонерів та їх представників від 18.07.05р. та які стали підставою винесення постанови № 02/1476 від 21.07.05р. в дійсності не мали місця. Так, на перше порушення Товариство зазначило, що одночасно з реєстром власників іменних цінних паперів мандатна комісія на зборах акціонерів мала у своєму розпорядженні відомість реєстрації учасників загальних зборів акціонерів Товариства і використовувало її виключно, для паралельного підрахунку голосів та для контролю проходу зареєстрованих осіб у залу де відбувались загальні збори. По другому порушенню Товариство зазначило, що у ст. 41 Закону України "Про господарські Товариства" встановлено лише те, що довіреність має бути посвідчена реєстратором або правлінням акціонерного товариства. При цьому, у запереченні зазначено, що Закон не визначає порядку посвідчення такої довіреності, тобто не вказує, що саме має бути посвідчено текст довіреності або належність підпису довірителю. У заперечені Товариство зазначає, що представниками акціонерів Товариства використовувались "Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України", затв. наказом міністерства юстиції України від 03 березня №20/5 та Цивільний кодекс України (ст. 244-250). У запереченні вказано, що згідно з зазначеними нормативними документами, довіреність може бути посвідчена шляхом засвідчення нотаріусом справжності підпису довірителя. На третє порушення у запереченні зазначено, що особі, яка мала намір зареєструватись у якості представника неповнолітніх акціонерів Куць Д.Ю. та Куць О.Ю. було відмовлено в реєстрації як представнику в зв'язку з тим, що нею не було надано будь яких документів, які б вказували на те, що ця особа є представником неповнолітніх акціонерів (свідоцтва про народження дітей, запис.у паспорті про наявність дітей, рішення про встановлення опіки тощо). Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів відбувався за участю заступника генерального директора Товариства Фесуна С.Н. (з'явився без довіреності), провідного спеціаліста контрольно-правового відділу та правозастосування Т.Колдаєвої та начальника контрольно-правового відділу та правозастосування Т.Орел. 3 огляду на заперечення по справі про правопорушення на ринку цінних паперів (вх. № 02/2505 від 12.08.05р.) керівник групи, що здійснювала контроль за реєстрацію акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах ВАТ "Полтавський домобудівельний комбінат" - Т.Орел повідомила, що заперечує аргументи Товариства наведені в листі Товариства (вх. № 02/2505 від 12.08.05р.). Так Т. Орел стверджує, що реєстрація акціонерів здійснювалась не за реєстром власників іменних цінних паперів, а за відомістю реєстрації учасників загальних зборів акціонерів Товариства. Також заступнику генерального* директора Товариства Фесуну С.Н., що з'явився без довіреності, повторно було наголошено, що згідно ст. 41 Закону України "Про Господарські Товариства" саме довіреність ( а не справжність підпису) має бути посвідчена реєстратором або правлінням акціонерного товариства. Також Т. Орел зазначила, що особою, яка мала намір зареєструватись у якості представника неповнолітніх акціонерів ........ та ......... було пред'явлено паспорт громадянина України, але не зважаючи на це, їй було відмовлено в реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів. Узагальнюючи вищелнаведені докази територіальне управління повідомило, що вище наведені порушення було зафіксовано у Протоколі контролю за реєстрацією акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів відкритого акціонерного товариства "Полтавський домобудівельний комбінат" від 18 липня 2005 року. Під час розгляду справи обставин, що пом'якшують відповідальність Товариства, не виявлено. Обставинами, що обтяжують відповідальність Товариства, є: • наявність скарг на діяльність Товариства; • невизнання вини. Вина Товариства у вчиненні вищезазначеного правопорушення встановлена повністю на підставі таких доказів: 1. Акт про правопорушення на ринку цінних паперів № 103-ПО від 01 серпня 2005 року. Враховуючи вищевикладене, на підставі п.14 ст.8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", п.18.5 Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених наказом Комісії від 09.01.97р. № 2 у редакції рішення Комісії від 13.02.2001р. №27, -

ПОСТАНОВИВ:

1. *3а порушення законодавства про цінні' папери винести у відношенні відкритого акціонерного товариства "Полтавський домобудівельний комбінат" письмове попередження. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду (господарського суду) у встановленому чинним законодавством порядку.