Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 01270581
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 18/05/2005
Дата публікації 20/05/2005
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Полтавський домобудiвельний комбiнат"
Юридична адреса* 36034, м.Полтава, вул.Ливарна, 8
Керівник* Муха Володимир Антонович - Голова правлiння
Контактна особа* Шульга Наталiя Михайлiвна - iнженер. Тел: (0532) 66-88-77, (0532) 66-96-06
E-mail* д/н
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
01270581 18/05/2005 1 перший заступник голови правлiння Шишкiн Василь Вiкторович 0.02 За рiшенням спостережної ради вiд 18.05.05. У посадових осiб судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
01270581 18/05/2005 0 перший заступник голови правлiння Павельєв Костянтин Вiкторович 0.001 За рiшенням Спостережної ради вiд 18.05.05. У посадових осiб судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
01270581 18/05/2005 0 заступник голови правлiння Поденко Вiктор Iванович 0 За рiшенням Спостережної ради вiд 18.05.05. У посадових осiб судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
01270581 18/05/2005 1 заступник голови правлiння Фисун Сергiй Миколайович 0 За рiшенням спостережної ради вiд 18.05.05. У посадових осiб судимостей за посадовi та корисливi злочини немає.