Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 01270581
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 24/05/2005
Дата публікації 25/05/2005
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Полтавський домобудiвельний комбiнат"
Юридична адреса* 36034, м.Полтава, вул.Ливарна, 8
Керівник* Шишкiн Василь Вiкторович - Голова правлiння
Контактна особа* Шульга Наталiя Михайлiвна - iнженер. Тел: (0532) 66-88-77, (0532) 66-96-06
E-mail* д/н
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
01270581 24/05/2005 0 Голова правлiння Муха Володимир Антонович 0.3 Згiдно протоколу засiдання наглядової ради вiд 24.05.05р. У посадових осiб судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
01270581 24/05/2005 1 Голова правалiння Шишкiн Василь Вiкторович 0 Згiдно протоколу засiдання наглядової ради вiд 24.05.05р. У посадових осiб судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
01270581 24/05/2005 0 перший заступник голови правлiння Шишкiн Василь Вiкторович 0 Згiдно протоколу засiдання наглядової ради вiд 24.05.05р. У посадових осiб судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.