Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття
Дата здійснення дії: 17.05.2008
Дата публікації 20.05.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Полтавський домобудівельний комбінат"
Юридична адреса* 36034, м. Полтава, вул. Ливарна, 8
Керівник* Шишкін Василь Вікторович - генеральний директор. Тел: 0532668877
E-mail* sldsks@e-mail.pl.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
17.05.2008 черговими загальними зборами акціонерів прийнято рішення про зміну посадових осіб, а саме:
Звільнено члена Наглядової ради -ТОВ "Промконтракт" в особі директора Тихоненко Віктора Михайловича (паспорт серії КО №379295 виданий Полтавським РВ УМВС України в Полтавській області 24.04.2002). Володіє 0,001% статутного капіталу емітента. Перебував на даній посаді 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Обрано члена Наглядової ради - Головчака Андрія Івновича (паспорт серії КН № 256430 виданий Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 04.11.1996), представника акціонера-юридичної особи ПКВФ "Декада". Володіє 1,000% статутного капіталу емітента. Обрано терміном на 4 роки. Протягом своєї діяльності перебував на посаді директора ТОВ ПЦ "Скайтек". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Звільнено Голову Ревізійної комісії - Щербака Івана Михайловича (паспорт серії КН № 352033 виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 27.02.1997).Володіє 0,015% статутного капіталу емітента. Перебував на даній посаді протягом 3 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Обрано члена Ревізійної комісії - Лихошвай Ганну Володимирівну (паспорт серії КН 570450 виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 08.01.1998), представника акціонера-юридичної особи ПКВФ "Декада". Володіє 0,10% статутного капіталу емітента. Обрано терміном на 4 роки. Протягом своєї діяльності перебувала на посаді начальника комерційного відділу ВАТ "Полтавський ДБК". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Обрано Голову Ревізійної комісії (протокол №1 засідання Ревізійної комісії від 19.05.2008) - представника акціонера-юридичної особи ПКВФ "Декада" Первушину Ольгу Юріївну (паспорт серії КН № 176212 виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 07.06.1996).Володіє 0,10% статутного капіталу емітента. Обрано терміном на 3 роки. Протягом своєї діяльності перебувала на посаді заступника з фінансових питань ВАТ "Полтавський ДБК". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
генеральний директор Шишкін Василь Вікторович