Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 19.04.2011
Дата публікації 19.04.2011 09:54:56
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Полтавський домобудівельний комбінат"
Юридична адреса* 36034, м. Полтава, вул. Ливарна, 8
Керівник* Шишкін Василь Вікторович - генеральний директор. Тел: 0532668877
E-mail* poltava_dsk@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості:
1.1Повне найменування емітента
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
1.2 Організаційно – правова форма емітента: Відкрите акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента – 01270581
1.4 Місцезнаходження емітента – 36034, м. Полтава, вул. Ливарна,8
1.5 Міжміській код, телефон та факс емітента – (0532) 66-88-77
1.6 Електронна поштова адреса емітента – poltava_dsk@mail.ru
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – немає.
1.8 Вид особливої інформації – Відомості про зміну складу посадових осіб
2. Текст повідомлення:
В зв’язку з приведенням діяльності Відкритого акціонерного товариства «Полтавський домобудівельний комбінат» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні Товариства» від 17.09.2008р. черговими Загальними зборами Товариства 16 квітня 2011р., прийнято рішення про зміну посадових осіб, а саме:
Звільнено: Члена Наглядової ради ПКВФ «Декада» (ідентифікаційний код 24719569, місцезнаходження: 03127, м. Київ, пр.-кт. Жовтня, буд.100/2). Володіє 5,0879% акцій Товариства. Перебувала на посаді з 2008 року.
Обрано: Члена Наглядової ради Товариства Одарюк Тетяну Миколаївну (паспорт серії КН № 359108 виданий 27.03.1997р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). Володіє 1,2134% акцій Товариства. Обрано строком на 3 роки. Одночасно обіймає посаду секретаря КП «Полтававодоканал». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Звільнено: Члена Ревізійної комісії Товариства Лихошвай Ганну Володимирівну (паспорт серії КН № 570450, виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 08 січня 1998 року). Займала посаду члена Ревізійної комісії на протязі 3 років. Акціями Товариства не володіє. Одночасно обіймає посаду начальника комерційного відділу ВАТ «Полтавський домобудівельний комбінат». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Звільнено: Члена Ревізійної комісії Товариства Первушину Ольгу Юріївну (паспорт серія КН 176212 виданий 07.07.1996 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл.). Акціями Товариства не володіє. На посаді перебувала з 2009 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Обрано: Члена Ревізійної комісії Товариства ПКВФ «Декада» (ідентифікаційний код 24719569, місцезнаходження: 03127, м. Київ, пр.-кт. Жовтня, буд.100/2).Володіє 5,0879 акцій Товариства. Обрано строком на 5 років.
Обрано: Членом Ревізійної комісії Товариства Настенко Олену Анатолівну (паспорт серія КО № 428742, виданий Київським РВ ПМУ УМВС в Полтавській області від 21.10.2002р). Акціями Товариства не володіє. Перебуває на посаді інженера ВТК ВАТ «Полтавський домобудівельний комбінат». Обрано строком на 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
3.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор В.В.Шишкін

м.п. _____________________
(дата)

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
генеральний директор Шишкін Василь Вікторович